няма дизайнер - има визия няма автор - има творение модифициран textpattern