В планината срещаш вълци, но човек за човека е човек.
В града срещаш хора, но човек за човека е вълк.

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008