10 09 2006 - 04:05

и вълка сит,
и агнето цяло,
падарят убит,
а селото мамата си ...

Кометари

  1. и агнето изядено
    и вълкът гладен
    ...
    ах тези падари...


    — p.    1 11 2006 - 15:24    #

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008