19 02 2007 - 22:45

всички сме добри в душите си!
иска ми се света да познаваше повече от тях вместо от защитните ни механизми…

Кометари

  1. светът ги познава
    остава и ние да се научим да “виждаме”
    за което все пак си е нужна смелост, защото трябва да свалим собствения си защитен механизъм


    — p.    19 03 2007 - 18:03    #

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008