23 01 2010 - 11:55

това, което хората наричат “сигурност”, всъшност е маскиран “дългосрочен риск”.
човек не може да избяга от поемането на рискове, както и от последствията от поемането на рискове.
но има избор как да го направи: краткосрочен/дългосрочен, гъвкав/солиден …

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008