22 08 2004 - 10:35

хората казват “всичко което имам го дължа на...”
сигурно си мислят че имат и нещо друго освен себе си...

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008