21 08 2004 - 10:39

- от мъртвец писмо получавал ли си?
- не съм, ама чакам писмо от себе си...

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008