15 08 2004 - 01:27

от сравнението следва щастие или нещастие
искаш ли да се чувстваш нещастен заради едно сравнение?
искаш ли щастието ти да е причинено само от едно сравнение?

или искаш да го изпитваш независимо от мислите ти?

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008