19 07 2004 - 01:46

земята затваря очи със залеза на слънцето
замърсявам тъмнината с изкуствена светлина
кого заблуждавам че съм буден през ноща?

Кометари

  1. тъкмо когато си мислех, че съм единственият психар, който някога се е чувствал по този начин...
    — Б.    31 07 2005 - 22:52    #

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008