8 07 2004 - 11:00

на кръстопътя има само избор
и страдание за този, който се опита да живее там,
ще вижда преминаващи хора,устремени някъде напред, и ще си спомня че неговото място не е там, и че страха му от непознатото го е вцепенил и спрял

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008