23 08 2008 - 10:14

злонамереното куче най-много обича стопанина си

23 08 2008 - 10:11

дишай, дишай, дишай!
това, което търсиш е някъде отвъд…
последния ти дъх…

23 08 2008 - 10:08

думи мои?
думи твои?
разделение погрешно,
спора ни е общ

23 08 2008 - 10:07

ако минута ти е много – колко дребно същество си ти?

23 08 2008 - 10:06

дим има, ама огъня е вътре…

предишни следващи
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008