17 05 2004 - 02:09

трудно е да правиш нова пътека в тъмнината - трябва да се довериш на нещо повече от очите си...

Кометари

  1. Трябва да се научим да се доверяваме на интуицията си - тя никога не ни подвежда - просто ние рядко се заслушваме, вярвайки на очите си!
    — Милена    26 07 2005 - 10:35    #
  2. да чуеш вътрешния си глас в този дом изпълнен с шум, тълпа, слуги, които непрекъснато се карат, защото хазаинът им дълбоко спи, никак не е лесно
    но е единствено възможня начин да постигнеш усещането си за път


    — ая    22 05 2007 - 15:45    #

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008