червей 5 09 2002 - 02:18

Къде се събудих аз?
Миризмата се носеше на талази, сякаш излизащи изпод мен. Почвата беше мека, потъваща лесно. Специфичен мирис на смърт заглушаваше възприятията ми. Огледах се добре.
Защо е толкова тъмно?
Дебели бели същества ровеха земята с гладна настървеност. Унищожаваха нещо, ала не изпитваха угризения. Действаха енергично. Хранеха се.
Целия свят ли е такъв?
Целия свят ли е леш?
Всички ли се хранят с това?
Погледнах надолу. Възможно ли е това под мен да е толкова вкусно? Изпитах глад.
Но това е АД!

Кометари

име

текст

 
e-mail денис чакъров Разговори със себе си - 2005 - 2008